Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-165
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o zmianę adresu do doręczeń
WN-154
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i o dochodzie statystycznym
WN-129
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Ożarów
DO-Z
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
WN-118
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
Wymagane dokumenty Do formularza należy dołączyć wypełniony załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wersja pdf: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wersja doc: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym/przetargowym
WN-322
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o dzierżawę gruntu
WN-164
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
ZGLO
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-13
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: