Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-165
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o zmianę adresu do doręczeń
WN-154
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i o dochodzie statystycznym
WN-129
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Ożarów
DO-Z
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
WN-118
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
Wymagane dokumenty Do formularza należy dołączyć wypełniony załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wersja pdf: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wersja doc: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym/przetargowym
WN-322
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o dzierżawę gruntu
WN-164
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
ZGLO
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-13
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Miejski w Ożarowie
BIP bip.ozarow.pl
Telefon 158610700
Fax 158611136
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: