Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc

Formularz startowy

Po zalogowaniu się do systemu Profilem Zaufanym w formie bannera pojawi się formularz informujący – Złóż oświadczenie w sprawie otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną. Oświadczenie umożliwia wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji urzędowej do podatnika w formie elektronicznej. System automatycznie przyporządkowuje skrytkę ePUAP dla danego użytkownika, na którą korespondencja ma trafiać. Aby przejść dalej naciśnij Przejdź do oświadczenia w prawnym dolnym rogu informacji, istnieje również możliwość zamknięcia okna przez naciśnięcie przycisku Wypełnij później:

 

Uwaga!

W przypadku kliknięcia w przycisk Wypełnij później, banner z formularzem informacyjnym pojawi się przy kolejnym logowaniu.

Po wybraniu opcji  Przejdź do oświadczenia należy zaznaczyć jakiego rodzaju dokumenty chcesz otrzymywać w formie elektronicznej:

 

Zgoda na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdzie użytkownik wyraża zgodę na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez organ:

Zgoda na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej o doręczaniu pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez organ:

Zgoda na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług na otrzymywanie dokumentów płatności (faktur/rachunków) w formie elektronicznej:

Po zaznaczeniu odpowiednich zgód system przekierowuje do zakładki z danymi, które należy zweryfikować. Dane są pobierane automatycznie Profilu Zaufanego użytkownika. Po weryfikacji danych wyślij oświadczenie.


System przekieruje uzytkownika na stronę https://pz.gov.pl, gdzie należy podpisć dokument za pomocą Profilu Zaufanego.

Uwaga!

Zaznaczenie checkboxów w formularzu startowym, a następnie podpisanie i wysłanie formularza oznacza, że zgadzasz się na kierowanie korespondencji w danych sprawach wyłącznie w formie elektronicznej na podaną skrytkę ePUAP. 

Gdy nastąpi przekierowanie, wybierz przycisk , wówczas otworzy się okno autoryzacji.

Wpisz kod autoryzacyjny ePUAP, otrzymany w wiadomości tekstowej SMS na Twój numer telefonu komórkowego, następnie wybierz Potwierdź. Po podpisaniu dokumentu dostaniesz informację o pomyślnym podpisaniu oświadczeń.

Klikając w przycisk na dole strony pod wizualizacją dokumentu:

system przekieruje do podglądu Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Dostęp do podglądu przesłanego formularza uzyskasz, wybierając skrzynkę nadawczą .

Aby powrócić do strony głównej portalu, kliknij na herb Gminy/Powiatu lub nazwę systemu.

Uwaga!

W przypadku autoryzacji Profilem Zaufanym założonym za pośrednictwem bankowości elektronicznej, uwierzytelnienie złożenia podpisu następuję zgodnie z procedurą banku, w którym założono Profil Zaufany.


Ułatwienia dostępu: